Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4423/UBND-KGVX
Ngày ban hành
05/09/2022
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc khẩn trương rà soát nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác