Thông tin văn bản

Số ký hiệu
952/QĐ-UBND
Ngày ban hành
25/08/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác