Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1369/BC-VP
Ngày ban hành
12/08/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác