Thông tin văn bản

Số ký hiệu
133/BC-UBND
Ngày ban hành
25/07/2022
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Tổng kết các Nghị quyết: số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác