Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3337/UBND-TTHC
Ngày ban hành
07/07/2022
Người ký
Phạm Xuân Duệ
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác