Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3021/UBND-KTTH
Ngày ban hành
22/06/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác