Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1067/VP-TTHC
Ngày ban hành
22/06/2022
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác