Thông tin văn bản

Số ký hiệu
622/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/05/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Chương trình định vị và phát triển thương hiệu du lịch Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác