Thông tin văn bản

Số ký hiệu
39/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/01/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác