Thông tin văn bản

Số ký hiệu
187/UBND-KTTH
Ngày ban hành
13/01/2022
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác