Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6365/UBND-KGVX
Ngày ban hành
25/11/2021
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác