Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4774/UBND-TH
Ngày ban hành
16/09/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc bố trí vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác