Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4369/UBND-KT
Ngày ban hành
27/08/2021
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Về việc tham gia góp ý dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác