Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3446/UBND-TH
Ngày ban hành
20/07/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác