Thông tin văn bản

Số ký hiệu
73/TTr-UBND
Ngày ban hành
30/06/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác