Thông tin văn bản

Số ký hiệu
117/PC-VP
Ngày ban hành
09/06/2021
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Phiếu chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1747/ĐHQN-ĐTĐH ngày 01/6/2021 của Trường Đại học Quy Nhơn về việc đề nghị được đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Phiếu chuyển
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác