Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2299/UBND-KT
Ngày ban hành
24/05/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác