Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2273/UBND-CNXD
Ngày ban hành
24/05/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc quán triệt các nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác