Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1858/UBND-CNXD
Ngày ban hành
04/05/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc thực hiện chuẩn hóa số liệu và nhập dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác