Thông tin văn bản

Số ký hiệu
36/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/03/2021
Người ký
Phạm Xuân Duệ
Trích yếu
Về việc phân công ông Lê Quốc Đạt làm nhiệm vụ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác