Thông tin văn bản

Số ký hiệu
31/QĐ-VP
Ngày ban hành
22/03/2021
Người ký
Phạm Xuân Duệ
Trích yếu
Về việc phê duyệt Danh sách bổ sung quy hoạch dự nguồn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác