Thông tin văn bản

Số ký hiệu
27/QĐ-VP
Ngày ban hành
26/02/2021
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản và công tác văn thư tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác