Thông tin văn bản

Số ký hiệu
12/QĐ-VP
Ngày ban hành
20/01/2021
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Công Trường
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác