Thông tin văn bản

Số ký hiệu
52/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/01/2021
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác