Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/TTr-UBND
Ngày ban hành
12/01/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác