Thông tin văn bản

Số ký hiệu
16/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/01/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác