Thông tin văn bản

Số ký hiệu
141/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/12/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Khác
Văn bản khác