Thông tin văn bản

Số ký hiệu
135/QĐ-VP
Ngày ban hành
04/12/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác