Thông tin văn bản

Số ký hiệu
132/TTr-UBND
Ngày ban hành
20/11/2020
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác