Thông tin văn bản

Số ký hiệu
144/TTr-UBND
Ngày ban hành
20/11/2020
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác