Thông tin văn bản

Số ký hiệu
138/TTr-UBND
Ngày ban hành
20/11/2020
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định mức biên chế hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác