Thông tin văn bản

Số ký hiệu
137/TTr-UBND
Ngày ban hành
20/11/2020
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác