Thông tin văn bản

Số ký hiệu
134/TTr-UBND
Ngày ban hành
20/11/2020
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác