Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5010/UBND-CNXD
Ngày ban hành
15/10/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc chuyển đường huyện ĐH.01 thành đường tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác