Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4970/UBND-TH
Ngày ban hành
14/10/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo báo cáo 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác