Thông tin văn bản

Số ký hiệu
100/QĐ-VP
Ngày ban hành
22/09/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc cử công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác