Thông tin văn bản

Số ký hiệu
88/TTr-UBND
Ngày ban hành
15/09/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác