Thông tin văn bản

Số ký hiệu
93/QĐ-VP
Ngày ban hành
04/09/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác