Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1089/QĐ-UBND
Ngày ban hành
31/07/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt điều chỉnh hợp nhất 07 dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 và Hạng mục trồng Băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018 của Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác