Thông tin văn bản

Số ký hiệu
334/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/05/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác