Thông tin văn bản

Số ký hiệu
730/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/05/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ (đợt 2 năm 2020)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác