Thông tin văn bản

Số ký hiệu
79/BC-UBND
Ngày ban hành
15/05/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác