Thông tin văn bản

Số ký hiệu
38/TTr-UBND
Ngày ban hành
15/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác