Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/KH-TCT
Ngày ban hành
14/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Phân công tổ chức kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác