Thông tin văn bản

Số ký hiệu
36/TTr-UBND
Ngày ban hành
11/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc đề nghị thống nhất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác