Thông tin văn bản

Số ký hiệu
27/QĐ-VP
Ngày ban hành
05/05/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc tiếp nhận nguồn tài trợ làm đường giao thông, hệ thống nước sạch nông thôn của Quỹ Thiện tâm
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác