Thông tin văn bản

Số ký hiệu
72/BC-UBND
Ngày ban hành
29/04/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tổng kết Đề án nâng cao năng lực ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất nội dung giai đoạn 2020 - 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác