Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1855/UBND-NNTN
Ngày ban hành
27/04/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT và TKCN các cấp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác