Thông tin văn bản

Số ký hiệu
69/BC-UBND
Ngày ban hành
23/04/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến nghị của ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác