Thông tin văn bản

Số ký hiệu
34/TTr-UBND
Ngày ban hành
23/04/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc ban hành Nghị quyết phân khai kinh phí sự nghiệp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo về thông tin từ nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác